POCTA JEDNÉMU CENTU

Juraj Behún už aktívne participoval s Múzeom moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach na dlhodobom výstavnom projekte Factory People, ktorý svojím textovým, ale najmä grafickým prístupom predstavil personálne obsadenie legendárneho umeleckého priestoru v New Yorku a tým aj jeho atmosféru, bez ktorej by minimálne 60. roky minulého storočia vyzerali na subkultúrno-umeleckej svetovej scéne výrazne inak. Aj v súčasnej dobe v umeleckých kruhoch prevláda názor, že kto v tom čase fyzicky nebol vo Warholovej Factory, akoby v americkom svete umenia ani neexistoval.
Po tejto úspešnej spolupráci, ktorej výsledky mohli vidieť aj návštevníci slovenského pavilónu EXPO 2020 v Dubaji, Juraj v tomto prípade originálnym spôsobom výtvarne interpretuje každého z 28 umelcov amerického pop-artu a európskeho abstraktného expresionizmu, ktorých diela sú súčasťou unikátneho literárno-výtvarného projektu čínskeho básnika Wallaceho Tinga. Jurajov grafický prístup vychádza z poctivého štúdia tvorby umelcov, neobmedzuje sa na modifikáciu témy, ale svojou kreatívnou intervenciou do priestoru konkrétneho umeleckého diela posúva jeho význam a zmysel do nových autorských kompozícií. Je to z jeho strany prejav pocty nielen umelcom, ale aj samotnému projektu One Cent Life, ktorého jednou zo signifikantných myšlienok je „zrovnoprávniť“ - respektíve vytvoriť istý druh komunikatívnej harmónie - medzi dvoma odlišnými umeleckými smermi a ich predstaviteľmi, a zároveň medzi dielami unikátne prepojenými s vizuálnou experimentálnou poéziou.

Výstava je hodnotným, komplementárnym a koncepčným projektom k hlavnej výstave „Život za 1 cent“, vďaka ktorému môžeme vnímať a chápať týchto svetových umelcov v iných vizuálnych koreláciách, ktoré sú v niektorých prípadoch identifikované buď pre nás so známym prostredím (ako napríklad priečelie budovy múzea zobrazené v štýle Roya Lichtensteina v následnom spojení s časťou jeho konkrétneho diela), alebo sú vytvorené štýlom, ktorý je jasne identifikovateľný so základnými atribútmi tvorby daného umelca (ako napríklad Andy Warhol alebo Tom Wesselman). Výstava jednoznačne indikuje vysokú úroveň pochopenia Tingovho unikátneho projektu, ktorý nemá dodnes vo svete umenia obdobu a zároveň tvorí platformu pre edukačné implementácie, ktoré budú jej sprievodnou súčasťou spolu s textami o všetkých 28 participujúcich umelcoch.

“Pocta jednému centu” - prejav pocty nielen umelcom, ale aj samotnému projektu One Cent Life, ktorého jednou zo signifikantných myšlienok je „zrovnoprávniť“ - respektíve vytvoriť istý druh komunikatívnej harmónie - medzi dvoma odlišnými umeleckými smermi a ich predstaviteľmi, a zároveň medzi dielami unikátne prepojenými s vizuálnou experimentálnou poéziou. 
​​​​​​​
"28 grafík o 28 amerických a európskych umelcoch. Moje grafiky, diela z knihy a diela jednotlivých umelcov, ktorými som sa inšpiroval pri mojich grafikách"
Back to Top