,,Divadlo je pre mňa v prvom rade prostriedkom na vyjadrenie vášne." Arthur MillerDivadelná hra jedného z najvýznamnejších svetových dramatikov, Arthura Millera, nositeľa mnohých prestížnych ocenení za literatúru a drámu, sa odohráva v Brooklyne v päťdesiatych rokoch 20. storočia

foto © Ctibor Bachratý / Divadlo ASTORKA Korzo ´90
Back to Top