Groteska o tom, čo nás vie pri nedeľnom obede najviac rozvadiť.

„Sem až vedie tá vaša veľká sloboda.”
(stredoeurópske príslovie)

Groteska KARTÓNOVÝ OTECKO o jednej tradičnej rodine a jednom tradičnom rodinnom obede (s nečakaným vyústením).
Nová hra vynikajúceho maďarského dramatika, ktorou by sme chceli prispieť do diskusie o tom, či je lepší konzervatívny prístup k životu, alebo liberálny. Ocitneme sa na rodinnom obede, kde za jedným stolom sedí konzervatívna časť rodiny spolu s tou liberálnou. Je to rodinný obed, preto sa zo začiatku všetci snažia o pokoj a mier. Ale po chvíli sa ukazuje, že to s pokojom a mierom nebude také jednoduché a rodinný obed sa mení na divokú rodinnú drámu. Prostredie, ktoré všetci dôverne poznáme a nezmieriteľnosť názorov, s akou sa uprostred rodín často stretávame my všetci, sľubujú pre divákov mimoriadny zážitok s katarzným účinkom. Hra nie je napísaná ako realistická sociálna dráma, ale ako vtipná a trochu aj cynická groteska. Mimoriadne sa preto teším ako budeme spolu s hercami, dramaturgičkou, autormi scénografie, kostýmov a hudby spoločne hľadať v postavách skryté tajomstvá a hĺbky, ktoré nútia postavy konať tak absurdne, ako konajú.

Foto: Robert Tappert


Back to Top